Amazing Show

Cổng tin tức- đặt vé các show diễn ca nhạc

Show Ca Nhạc


Show Lou Hoàng x Phạm Đình Thái Ngân x Quang Hùng MasterD

Show Lou Hoàng x Phạm Đình Thái Ngân x Quang Hùng MasterD

 • 30/07/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 400.000 VND / vé
Show Trung Quân Idol - Huỳnh Tú

Show Trung Quân Idol - Huỳnh Tú

 • 06/08/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 400.000 VND / vé
Show Trịnh Thăng Bình - Juky San

Show Trịnh Thăng Bình - Juky San

 • 27/08/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 400.000 VND / vé
Show Trịnh Thăng Bình - Hari Won

Show Trịnh Thăng Bình - Hari Won

 • 03/09/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 600.000 VND / vé
Show Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi

Show Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi

 • 10/09/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 400.000 VND / vé
Show Trung Quân Idol - Hà Nhi

Show Trung Quân Idol - Hà Nhi

 • 17/09/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 600.000 VND / vé
Show Hà Nhi - Dương Edward

Show Hà Nhi - Dương Edward

 • 15/10/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 500.000 VND / vé
Show Trung Quân Idol - Myra Trần

Show Trung Quân Idol - Myra Trần

 • 22/10/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 600.000 VND / vé
Show Tăng Phúc - Nguyễn Đình Vũ - Trương Thảo Nhi

Show Tăng Phúc - Nguyễn Đình Vũ - Trương Thảo Nhi

 • 29/10/2022
 • 17:00 - 19:00
 • Amazing Show
 • Từ 400.000 VND / vé

Nghe Nhạc Cùng Amazing Show